El Tauró De Noè

El tauró de Noè pregunta què passa si Jaws, però Christian?

Els grans taurons blancs són criatures de Déu, no ho saps?